Hanna Sverdrup
Kreatør

Hanna Sverdrup

Hanna jobber med idé- og konseptutvikling av kampanjer, og har ansvar for den kreative leveransen og gjennomføringen i alle faser av prosjektet, på tvers av alle kanaler. Hanna jobber strukturert for å finne unike innsikter for å lage kommunikasjon som engasjerer og som oppleves sant og relevant for målgruppen. Hanna har jobbet på flere kampanjer som har vunnet priser, både nasjonalt og internasjonalt.

Hanna er utdannet Art Director fra Westerdals og har fra tidligere en bachelor i psykologi fra universitetet i Oslo. Hun begynte å jobbe som kreatør hos Geelmuyden Kiese etter endt studie i 2017, og ble der i tre år. Før hun begynte å jobbe hos PLAN-B i 2021 var hun også innom Apeland som kreatør.

Hanna har en bred kundeportefølje, som har gitt henne solid erfaring med å skape kreative løsninger for ulike kunder. Hun har jobbet med kunder som Vy/NSB, Yara, Avinor, Sparebankstiftelsen DNB, melk.no, sloggi, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hanna har unik erfaring med å utvikle kreative konsepter i krysningspunktet mellom samfunns- og markedskommunikasjon, noe som gir meg solid kunnskap om hvordan å posisjonere og bygge merkevare rundt samfunnsansvar.

LinkedIn