Kristine Berg Tollefsen
Produksjonssjef (i permisjon)

Kristine Berg Tollefsen

Kristine er produksjonssjef i TV – og podkastavdelingen i PLAN-B. Hun kom til PLAN-B i 2015 som koordinator for “Senkveld med Thomas og Harald”, og tok etter hvert over som produksjonsleder for programmet i fem sesonger. 

Som produksjonsleder i TV-avdelingen har Kristine jobbet på flere av våre TV-produksjoner som Helt Harald, Truls à la Hellstrøm og Jan Thomas og Einar blir venner. Her har hun et hovedansvar for praktisk planlegging, økonomi, bemanning og HMS. 

Kristine har en bachelor i produksjons – og prosjektledelse for TV fra Høgskolen i Lillehammer, og har siden 2013 jobbet for andre større produksjonsselskaper som assistent og koordinator.

Med stor arbeidskapasitet har Kristine god erfaring med å sjonglere flere prosjekter samtidig. 

Hun følger ofte prosjektene fra start til slutt – fra budsjettering og praktisk planlegging i utviklingsfasen til produksjon og følger også opp i etterarbeid. Hun er i tillegg løsningsorientert, strukturert og opptatt av god kommunikasjon.

Kristine var også med i oppstarten av podkastavdelingen, og bistår i dag avdelingen med planlegging, bestillinger og teknisk kompetanse. 

Kristine er i tillegg Miljøfyrtårnansvarlig, og har et delansvar for drift av PLAN-Bs instagramkonto. 

LinkedIn